Offentlig sektor

Offentlig-sektor

Sedan starten har offentlig sektor, dvs. myndigheter och kommuner som upphandlar fönsterputs, varit en välkommen del i Ultraputs verksamhet.

Genom LOU (lagen om offentlig upphandling) ställs stora krav på oss som leverantör. Dessa krav har genom åren hjälpt oss att bli bättre på allt från kvalitetssäkring och rapportering till nyckelhantering och olika miljöaspekter.

Vår ambition är att fortsätta att delta i upphandlingar och vi tar gärna ett möte inför en upphandling för att kanske kunna komma med tips eller åtminstone dela med oss av våra erfarenheter.

Vi har stor erfarenhet av fönsterputs till bl.a. kommuner där vi genom åren har haft många långvariga avtal med goda relationer och fina referenser som följd.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av referenser för fönsterputs inom offentlig sektor!