Rope access

fönsterputs-rope-access

Rope Access – Höghöjdsarbete

Ultraputs har i många år hjälpt kunder av olika slag med höghöjdsarbeten, exempelvis fönsterputsning, målningsarbeten, inspektioner, montage och fasadtvätt.

Rope Access, eller industriellt reparbete, är en erkänd arbetsmetod som växer i snabb takt över hela världen. Metoden möjliggör att vi på ett säkert sätt kan utföra entreprenadarbete på hög höjd eller svåråtkomliga platser. Rope Access har utvecklats sedan 80-talet och är ett bra alternativ till byggnadsställningar och kranar då metoden är kostnadseffektiv, säker och innebär minimala störningar på den kringliggande miljön.

Ultraputs reptekniker är certifierade enligt SPRATs riktlinjer och arbetar i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter. En skriftlig riskanalys eller arbetsmiljöplan upprättas innan varje enskilt arbete för att kunna garantera säkerheten i alla arbetsmoment och all utrustning är godkänd och besiktigad.

Reparbete används med fördel vid fönsterputsning och annat underhåll eller vid inspektioner, reparationer och montage på höga fastigheter, skorstenar, broar och vindkraftverk för att nämna några exempel.

fönsterputs-rope-access-2Fördelar med reparbete:

 • Lägre kostnader
 • Större flexibilitet
 • Högre säkerhet
 • Minimal åverkan
 • Snabbare etablering
 • Mindre störningar

Ex. på arbeten vi hjälper till med:

 • Fönsterputsning
 • Fasadrengöring
 • Målningsarbeten
 • Montagearbeten
 • Inspektioner
 • Åskledare
 • Snöröjning av tak
 • Istappsröjning
 • Fogning

Läs mer om SPRAT

SPRAT och Ultraputs

Det blir allt vanligare att vi anlitas i ett tidigt stadie av arkitekter och projektörer för att hitta smidiga lösningar inför kommande underhåll. Läs mer under Konsultation.

Konsultation