Städbolag

fönsterputsning-städbolagÄr du verksam inom städbranschen och har behov av kompetent personal inom fönsterputs?

Ultraputs erbjuder olika former av samarbeten med städbolag i alla storlekar.

Fönsterputs, fasadrengöring och högstädning är områden som vi ofta hjälper till med när tiden inte räcker till eller när uppdragen är stora eller komplicerade.

Fönsterputsning är ett hantverk som kräver stor erfarenhet och med dagens höga krav på kvalitet, tillgänglighet och effektivitet är det ofta svårt för städbolag att hålla en hög standard inom alla serviceområden som kunden vill ha hjälp med.

Vi har goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med städbolag och hjälper gärna till redan på offertstadiet vid behov.

Vi välkomnar alla förfrågningar!